- Reklama -peníze

Čemu při zateplování domu nevěřit? 5 nejčastějších nepravdivých mýtů o zateplování s polystyrenem

I když si mnoho lidí uvědomuje výhody zateplení svého domu, stále můžeme slyšet o nepravdivých mýtech, které o něm kolují. Obnova domu, včetně zateplení a výměny oken, přináší majitelům řadu výhod. Nejvýraznější je úspora energií a zvýšený komfort bydlení.

K nejvhodnějším tepelněizolačním materiálům patří expandovaný polystyren (EPS). Mnohé lidi od zateplení s použitím tohoto materiálu však odrazují několik argumentů, jako například, že brání domu v „dýchání“, způsobuje vznik plísní či po letech zmizí. Pojďme se podívat na to, co se o polystyrenu mluví a kde se skrývá pravda.

MÝTUS 1: Použitím EPS na zateplení se zvyšuje riziko vzniku plísní
K vlhnutí zdiva dochází v důsledku rozdílu teplot mezi vnějším a vnitřním prostředím. Pokud je vzduch v interiéru příliš teplý a teplota stěn je kvůli chladnému venkovnímu vzduchu nízká, tvoří se ve zdivu vodní pára. Na místech, kde teplota povrchu klesne pod kritickou hodnotu (teplotu rosného bodu), dochází ke kondenzaci. Tam, kde je vysoká vlhkost, mohou vznikat plísně. V žádném případě však nelze jejich vznik spojovat se zateplením domu.

Polystyren

Při vnějším zateplení domu, například. fasády, je tomu právě naopak. Vnější zateplení výrazně sníží nebo odstraní kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce. Zateplí-li se obvodový plášť rodinného domu, rosný bod se přesune z povrchu konstrukce v interiéru dovnitř konstrukce, a tím se zvýší vnitřní povrchová teplota obvodové stěny. „Při použití dostatečné tloušťky polystyrenu a kvality zateplení tak zabráníte zvýšení vlhkosti na obvodových stěnách a následnému vzniku plísní. Vnější zateplení s použitím polystyrenu je efektivní za každých vlhkostních podmínek,“ říká Marta Strapková, předsedkyně Sdružení výrobců a zpracovatelů expandovaného polystyrenu.

MÝTUS 2: Zateplení je vhodné pouze na zimu
Většina majitelů domů se domnívá, že zateplení funguje jen jako teplý zimní kabát a chrání stavbu před úniky tepla. Pravdou ovšem je, že kvalitní zateplení je spíše jako termoska, která v interiéru udržuje stabilní teplotu po celý rok. V zimě uchovává teplo, v letních měsících udržuje uvnitř domu příjemné klima. Není nutné využívat tolik klimatizace a v zimě zase stačí méně topit. To se příznivě projeví i na účtech za energie.

Polystyren

MÝTUS 3: Dům po zateplení „nedýchá“
Již samotný pojem „dýchání domu“ je fyzikální nesmysl. Představa, že by k výměně vzduchu v domě sloužily právě obvodové stěny, je totiž mylná. Výměna vzduchu probíhá přirozeným větráním prostřednictvím oken, dveří, rekuperace či digestoří. Můžeme si však povídat o schopnosti obvodové stěny propouštět vodní páru, což vyjadřuje veličina difúzní odpor. Čím je difúzní odpor stěny větší, tím méně vodní páry stěna propustí. „Paropropustnost obvodové stěny závisí v první řadě na materiálu, ze kterého je zkonstruována a ne na samotném tepelněizolačním materiálu. I po zateplení vnitřní konstrukce nadále reaguje na změny vlhkosti vnitřního vzduchu a dům přirozeně „dýchá“,“ vysvětluje M. Strapková. A proto je mýtus, který říká, že po zateplení domu přestane dům „dýchat“ opravdu nepravdivý.

MÝTUS 4: Polystyren po čase degraduje a zmizí
Polystyren v konstrukcích ani po čase nemizí. Jedná se o další nepravdivý mýtus, který se rozšířil v začátcích jeho používání, kdy se k zateplování používala lepidla s organickými rozpouštědly. Ty mohly s tepelněizolačním materiálem reagovat a rozpustit jej. Při správné aplikaci je však polystyren vysoce stabilní materiál s prokázanou životností více než 50 let. První budovy se pomocí EPS zateplovaly již v 50. letech minulého století a dodnes plní svůj účel. Je to lehký, ale přitom velmi pevný a odolný materiál s dlouhou životností.

MÝTUS 5: Polystyren je nebezpečný a neekologický
K častým mýtům patří také informace, že expandovaný polystyren je neekologický a má negativní vliv na zdraví člověka či přírodu. EPS je bezpečný materiál. Za mnoho let, co se používá, se neprokázaly žádné negativní účinky na lidské zdraví. Neobsahuje freony či jiné látky, které by se uvolňovaly do ovzduší. Jelikož není rozpustný ve vodě, neunikají z něj látky, které by mohly kontaminovat podzemní vody.

K zateplení staveb se používá už jen polystyren s ekologickým retardérem hoření, který je bezpečný. „Polystyren vyráběný v současnosti je 100% recyklovatelný materiál. Tvoří ho z 98% vzduch, proto je jeho výroba i případná likvidace jednoduchá a nezatěžuje životní prostředí nebezpečnými zplodinami,“ doplňuje Strapková. Zateplení s použitím EPS také snižuje emise skleníkových plynů. O jeho zdravotní bezpečnosti hovoří také jeho široké využití v různých oblastech, jako jsou potravinářský či obalový průmysl a pod.

Related Articles

- Advertisement -pr clanky

Mohlo by Vás zajímat